© 2012 Adbus Affärspartner AB - All rights reserved
HemVåra tjänsterNyheterReferenserLänkarOm AdbusKontakta oss

Cookie-policy


Om Adbus

Adbus - din redovisningskonsult!


Adbus Affärspartner AB är en redovisningsbyrå som vänder sig till små och medelstora företag. Adbus är egentligen en förkortning av det engelska uttrycket ”Administrating business”, vilket indikerar att vi även arbetar med internationell redovisning, framför allt när det gäller etablering och företagsdrivande i andra EU-länder. Vi har alltså utländska kunder i andra EU-länder som bedriver verksamhet i Sverige, samt svenska kunder som har hela eller delar av verksamheten i andra EU-länder.

Som småföretagare kan det vara svårt att hinna med all bokföring och administration som
företagandet för med sig. Dessutom ändras lagstiftning och skatteregler ständigt och det är inte så lätt, för att inte säga omöjligt, att hålla sig uppdaterad om man inte jobbar inom branschen. Vi tar hand om hela eller delar av ditt företags redovisning och administration så att du istället kan koncentrera dig på kärnverksamheten!

Hos oss får du en kompetent och engagerad redovisningskonsult som hjälper dig med
bokföringen och som kommer med råd och tips som kan underlätta ditt företags fortsatta
utveckling. Ordning på ekonomin är en viktig del i att lyckas som företagare.

Vår verksamhet bygger på den senaste tekniken, med tillgång för dig som kund till din ekonomiska information via vår ”molnserver” 24 timmar om dygnet alla dagar under året. Du slipper även problematiken med programuppdateringar och säkerhetskopiering vilket vi ansvarar för.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri genomgång av ditt företags behov och vad vi kan
erbjuda.


Dekorbild
Om Adbus – din redovisningskonsult

Faktaruta• Lagstadgade sociala avgifter 31,42%
• Lagstadgade sociala avgifter under 26 15,49%
• Löneskatt: 24,26%
• Prisbasbelopp 44500 kr   
• Arkiveringstid för räkenskapsinformation 7 år
• Bilersättning egen bil, bensin 18,50 per mil
• Skattefritt traktamente, Sverige 220 kr
• Pensionsavsättning per år 35% av vinst/årslön,
  dock max 10 pbb
• Periodiseringsfonder 30% enskild o HB, 25% AB
• Avdragsgill representation 90kr plus moms
Boka ett möte med oss så bjuder vi på en timmes konsultation och en fika

NyheterFortsatt kraftig konkursökning
Företagskonkurserna har ökat under i stort sett hela 2012. November är inget undantag och ökningen uppgick till 12 procent. Byggindustrin, transportsektorn och företag inom kommunikationsbranschen bidrog mest till månadsökningen.
Läs mer >


Ökad orderingång
Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,6 procent i säsongrensade tal i oktober jämfört med september. Vid en jämförelse mellan oktober och motsvarande månad föregående år, minskade orderingången med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal. Läs mer >
Boka ett möte med oss så bjuder vi på en timmes konsultation och en fika, klicka här

Våra tjänster Bokföring - Bokslut - Årsredovisning - Deklaration - Leverantörsreskontra