© 2012 Adbus Affärspartner AB - All rights reserved
HemVåra tjänsterNyheterReferenserLänkarOm AdbusKontakta oss

Cookie-policy


NyheterFortsatt kraftig konkursökning

Företagskonkurserna har ökat under i stort sett hela 2012. November är inget undantag och ökningen uppgick till 12 procent. Byggindustrin, transportsektorn och företag inom kommunikationsbranschen bidrog mest till månadsökningen. När nu den svenska ekonomin bromsar in kan det innebära att konkurserna även fortsättningsvis kommer att ligga på relativt höga nivåer.

Den utveckling vi sett under hela 2012 fortsätter och företagskonkurserna ökade med 12 procent i november jämfört med samma månad föregående år. Totalt försattes 659 företag i konkurs under november. Hittills i år är uppgången 11 procent.
- Mycket tyder på att det kan dröja innan konjunkturen vänder uppåt igen. Många företag och branscher rapporterar minskad efterfrågan och produktion. Konsumenternas syn på ekonomin är mer negativ än normalt samtidigt som det drar en varselvåg över Sverige. Det faktum att ekonomin har tappat fart i kombination med osäkerheten inför framtiden gör att företagen skjuter upp sina investeringar. Även om svensk ekonomi är förhållandevis stark och har hållit emot bra, och de allra flesta företag har en ekonomisk reserv att ta till i sämre tider, kan en utdragen lågkonjunktur bli besvärlig. Inte minst gäller det för mindre och nystartade företag liksom företag som länge har kämpat med lönsamhetsproblem, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Konkursuppgångar i många län och branscher
Den senaste månaden bidrar bland annat fler konkurser i byggindustrin, transportsektorn och företag inom kommunikationsbranschen till ökningen. Sett över hela året har de största konkursökningarna återfunnits inom partihandeln, byggindustrin, transportsektorn och företag som ägnar sig åt bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster.
- Att bostadsbyggandet har minskat kraftigt, liksom att investeringstakt och sysselsättning går ner försvårar tillvaron för företag inom byggindustrin just nu, säger Roland Sigbladh.
De flesta län och regioner har haft konkursökningar under året. De allra största ökningarna svarar Uppsala län, Kalmar län och Gotlands län för.

Stor osäkerhet inför framtiden
Utvecklingen av företagskonkurserna är svårbedömd och beror på hur långvarig lågkonjunkturen blir. När det gäller utvecklingen i euroområdet är osäkerheten fortsatt stor. Samtidigt har Sverige ett bättre utgångsläge än många andra, eftersom svensk ekonomi ändå är förhållandevis stark och länge visade motståndskraft mot den internationella konjunkturoron. Dessutom är banksektorn stabil och statsfinanserna goda.
- Vi kommer säkerligen att få räkna med en hel del konkurser även framdeles. Exporten har drabbats hårt av den svaga omvärldskonjunkturen och efterfrågan inte räcker till för alla aktörer på den inhemska marknaden. Dessutom råder fortfarande en viss överetablering inom en del branscher. Sammantaget vilar trots allt de allra flesta svenska företag på en solid grund och har ekonomiska reserver att ta till när det behövs. Detta talar för att ökningstakten vad gäller företagskonkurserna inte kommer att stegras ytterligare utan ligger kvar på ungefär samma nivå som under året, avslutar Roland Sigbladh.Ökad orderingång

Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,6 procent i säsongrensade tal i oktober jämfört med september. Vid en jämförelse mellan oktober och motsvarande månad föregående år, minskade orderingången med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins delbranscher uppvisade en blandad månadsutveckling i oktober. Starkast utvecklades elektronikvaruindustrin och motorfordonsindustrin medan annan transportmedelsindustri och övrig maskinindustri gick svagast. Under senaste tremånadersperioden (augusti-oktober) minskade den totala orderingången med 2,1 procent jämfört med föregående tremånadersperiod (maj-juli).

I oktober var utvecklingen splittrad för hemma- och exportmarknaden. Hemmamarknaden minskade med 0,5 procent medan exportmarknaden ökade med 3,2 procent. Tremånadersutvecklingen för de båda marknaderna visade dock en enad negativ utveckling jämfört med föregående tremånadersperiod. Hemmamarknaden minskade sin orderingång med 3,8 procent och exportmarknaden med 1,0 procent.

På årsbasis fortsatte den totala orderingången att minska. I oktober sjönk den med 2,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång med 5,3 procent på hemmamarknaden medan exportmarknaden ökade med 0,1 procent.

Uppgifterna för oktober är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i september jämfört med augusti reviderats ned med 0,4 procentenheter till en uppgång på 0,8 procent. Förändringen av orderingången i september jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,5 procentenheter till en nedgång på 5,8 procent.UC anpassar riskbedömningenUC anpassar riskbedömningen

Efter ett omfattande analysarbete har UC gjort nya anpassningar i riskbedömningen och skriver bland annat följande:

Som kreditgivare bör du vara särskilt uppmärksam på de förenklingar och förändringar som påverkar företagens bokslut:

• Mindre aktiebolag behöver inte längre anlita revisor
• Mindre företag får lämna in ett förenklat bokslut
• Vissa aktiebolag/företag kommer att anlita en auktoriserad redovisningskonsult.

De nya förutsättningarna med förenklade bokslut och slopat krav på revisor för mindre aktiebolag får konsekvenser för kreditbedömningen. Nu börjar det bli tydligt på vilket sätt.

Skatteverket varnar för falsk e-postJust nu florerar falsk e-post som ser ut att komma från Skatteverket. Mottagarna uppmanas att ange personuppgifter och kortnummer för att få sin skatteåterbäring. Skatteverket är inte avsändare och ska göra en polisanmälan.
Skatteverket uppmärksammades på den falska e-posten när oroliga medborgare kontaktade Skatteupplysningen under förmiddagen. Hur många personer som tagit emot den falska e-posten är fortfarande oklart. Skatteverket räknar med att få en tydligare bild över omfattningen under morgondagen.

- Vi ser allvarligt på detta och uppmanar alla som får mejlet att inte öppna det. Skatteverket skulle aldrig efterfråga personuppgifter via e-post. Vi kommer inom kort att göra en polisanmälan, säger Anders Kylesten, säkerhetschef på Skatteverket.

Dekorbild
Att anlita någon annan för att hantera en stor del av företagets ekonomi kräver förtroende för den man anlitar! För att du skall känna dig trygg och tillfreds med ditt val erbjuder vi dig att prova oss under 3 månader till mycket reducerat pris
Adbus nyheter

Faktaruta• Lagstadgade sociala avgifter 31,42%
• Lagstadgade sociala avgifter under 26 15,49%
• Löneskatt: 24,26%
• Prisbasbelopp 44500 kr   
• Arkiveringstid för räkenskapsinformation 7 år
• Bilersättning egen bil, bensin 18,50 per mil
• Skattefritt traktamente, Sverige 220 kr
• Pensionsavsättning per år 35% av vinst/årslön,
  dock max 10 pbb
• Periodiseringsfonder 30% enskild o HB, 25% AB
• Avdragsgill representation 90kr plus moms
Boka ett möte med oss så bjuder vi på en timmes konsultation och en fika

NyheterFortsatt kraftig konkursökning
Företagskonkurserna har ökat under i stort sett hela 2012. November är inget undantag och ökningen uppgick till 12 procent. Byggindustrin, transportsektorn och företag inom kommunikationsbranschen bidrog mest till månadsökningen.
Läs mer >


Ökad orderingång
Orderingången till den svenska industrin ökade med 1,6 procent i säsongrensade tal i oktober jämfört med september. Vid en jämförelse mellan oktober och motsvarande månad föregående år, minskade orderingången med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal. Läs mer >
Boka ett möte med oss så bjuder vi på en timmes konsultation och en fika, klicka här

Våra tjänster Bokföring - Bokslut - Årsredovisning - Deklaration - Leverantörsreskontra